Zico announces Japan's World Cup team


Japan's team for the World Cup was announced today by Zico:

Goalkeepers: Yoshikatsu Kawaguchi, Yoichi Doi, Seigo Narazaki.

Defenders: Makoto Tanaka, Tsuneyasu Miyamoto, Alessandro Santos, Yuji Nakazawa, Koji Nakata, Keisuke Tsuboi, Akira Kaji, Yuichi Komano.

Midfielders: Takashi Fukunishi, Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura, Mitsuo Ogasawara, Junichi Inamoto, Shinji Ono, Yasuhito Endo.

Forwards: Atsushi Yanagisawa, Naohiro Takahara, Masashi Oguro, Keiji Tamada, Seiichiro Maki.

(Photo: The Mainichi)

Comments

Popular posts from this blog

マーティンの鵜の目鷹の目 -世界の消費者運動の旅から

TPP Documents Leaked, Huffington Post, Activists Huff

Salvador Dali, Hiroshima and Okinawa